Nasza deklaracja o nie stosowaniu GMO

W PipingRock rozumiemy, że klienci mają pytania związane ze składem witamin i suplementów, które na co dzień przyjmują. Oczekują produktów, na których mogą polegać. Produkty, które znają, spełniają określone wymogi i nie zawierają składników modyfikowanych genetycznie. W przypadku PipingRock możesz polegać na naszej etykiecie. Mamy surowe zasady gwarantujące, że nasze liczne produkty niezawierające składników z GMO są dokładnie takie, jakie deklarujemy, że są. 


Czym są GMO?

• GMO, znane także jako organizmy modyfikowane genetycznie (ang. Genetically Modified Organisms), są nowymi organizmami produkowanymi w procesie, który zmienia genom pierwotnego organizmu. Dzieje się tak w przypadku umyślnej manipulacji genami w celu uzyskania cech, które normalnie nie wystąpiłyby w naturze. 

• Organizmy modyfikowane genetycznie wykorzystują geny innych organizmów w celu utworzenia nowych organizmów. Jest to dalekie od naturalnej ewolucji gatunków, która ma miejsce w przypadku reprodukcji roślin naturalną metodą zapylenia krzyżowego oraz krzyżowania gatunków.


Nasze stanowisko dotyczące GMO!

W PipingRock jesteśmy zagorzałymi zwolennikami naturalnego, holistycznego podejścia do zdrowia. Mówiąc wprost, GMO nie są naturalne. Poświęciliśmy lata na przeszukiwaniu całej kuli ziemskiej w celu zapewnienia Wam najlepszych, wysokiej jakości składników! Mimo że nie możemy powiedzieć, że wszystkie nasze produkty są wolne od GMO, wciąż poszukujemy dostawców spełniających nasze surowe wymagania związane ze stosowaniem GMO. Ci, którzy nie stosują GMO, przechodzą rygorystyczne testy i badania przesiewowe, aby zagwarantować, że to, co znajduje się na naszej etykiecie, jest prawdą. 


Proces zapewnienia

Deklaracja PipingRock o nie stosowaniu GMO jest naszym zobowiązaniem do identyfikowania produktów wolnych od GMO dla naszych lojalnych klientów. Umieszczamy naszą ikonę o nie stosowaniu GMO na każdym produkcie, który pomyślnie przeszedł nasz proces zapewnienia o braku GMO. Nasz Proces zapewnienia jest zgodny ze ścisłymi wytycznymi i zapewnia, że każdy produkt, który ma ikonę o nie stosowaniu GMO, przeszedł gruntowne badania, testy oraz posiada odpowiednią dokumentację.


Nasze standardy pozyskiwania składników bez GMO

Opracowaliśmy zestaw wytycznych w PipingRock, które zapewniają prawidłowość etykiet naszych produktów ze składników wolnych od GMO:

• Surowce stosowane w naszych produktach nie zostały wytworzone, ani nie pochodzą z roślin, które zostały świadomie wyprodukowane z organizmów modyfikowanych genetycznie.

• Nasi dostawcy są zobowiązani do korzystania ze składników ze źródeł wolnych od GMO w produkcji wyrobów, które do nas dostarczają. Są oni zobowiązani do przekazania nam odpowiedniej dokumentacji i potwierdzenia, że składniki pochodzą ze źródeł wolnych od GMO.

• Dostawcy są zobowiązani do korzystania ze źródeł surowców wolnych od GMO, które są dostępne w handlu w odmianach z GMO, takich jak buraki cukrowe, kukurydza, rzepak i inne rośliny uprawne.

• Producenci są zobowiązani do dopilnowania, aby nasi dostawcy, którzy przetwarzają także surowce lub wyroby gotowe z GMO, segregowali materiały z GMO i wolne od GMO w celu eliminacji ryzyka zmieszania materiałów z GMO i wolnych od GMO. Wymaga się od nich, aby zawsze składowali te materiały osobno, a jednocześnie stosowali odpowiednie procedury czyszczenia.

• Dostawcy są poddawani ocenie pod kątem zdolności do śledzenia źródeł składników i metod produkcji wolnych od GMO w ramach naszej procedury kontroli składników wolnych od GMO. Części naszego protokołu audytowego obejmują sprawdzanie dokumentacji uzupełniającej, wizyty w zakładzie oraz testy PCR (łańcuchowej reakcji polimerazy, ang. Polymerase Chain Reaction) w celu weryfikacji.

• Część naszych produktów i dodatków procesowych pochodzi ze składników zwierzęcych. Niestety trudno zweryfikować, czy karma tych zwierząt zawiera GMO. Pracujemy nad znalezieniem alternatyw pozwalających udostępnić Państwu więcej opcji wolnych od GMO.

• Produkty, które są oznaczane jako organiczne, lub zostały wyprodukowane ze składników organicznych, nie są genetycznie zmodyfikowane. Nasze produkty organiczne posiadają certyfikat zgodności z USDA National Organic Program (Departament Rolnictwa USA, Narodowy Program Produktów Organicznych), który nie dopuszcza GMO.